Στάνταρ Υπηρεσίες
  • Οικογενειακή & Καλλιτεχνική φωτογράφηση.
  • High resolution ψηφιακά αρχεία φωτογραφιών.
  • 1 USB Stick με όλο το φωτογραφικό υλικό .
  • 1 USB Stick με όλο το υλικό του βίντεο σε ανάλυση 4Κ.
  • Δωρεάν διαφήμιση στο www.fotokinisi.eu και στα Social Media της Φωτοκίνησης   (Facebook, Instagram, Youtube, κλπ).
Υπηρεσίες φωτογράφησης


*Επιλέξτε 1 ή περισσότερες υπηρεσίες

Μεγάλα ψηφιακά fine art albums 40 σελίδων


*Επιλέξτε από 1 έως 3

Μεσαία ψηφιακά fine art albums 40 σελίδων


*Επιλέξτε από 1 έως 3

Υπηρεσίες Video


*Επιλέξτε 1 ή περισσότερες υπηρεσίες

Extra υπηρεσίες


*Επιλέξτε 1 ή περισσότερες υπηρεσίες

Στoιχεία ΕνδιαφερόμενουΌροι Χρήσης & Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων