Τα κατάφερες! Επιτέλους οι κόποι σου δικαιώθηκαν!

Χαμόγελο, υπερηφάνεια και φυσικά ένα αίσθημα ευφορίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά μιας ευτυχισμένης στιγμής, καθώς αποτυπώνεται στα διαδοχικά φλας των φωτογράφων!

 

Kι αυτό διότι παραλαμβάνεις το πτυχίο σου, σκορπίζοντας συγκίνηση στην οικογένεια σου και τους φίλους σου!

 

Η μακροχρόνια εμπειρία της “ΦΩΤΟΚΙΝΗΣΗΣ” σε φωτογραφήσεις τελετών ορκομωσίας, πτυχίων, μεταπτυχιακών τίτλων & διδακτορικών διατριβών, εγγυάται την καλύτερη δυνατή ποιότητα του φωτογραφικού υλικού!