Ένα νήπιο,  ένα όνομα,  ένα μυστήριο…!

“Βαπτίζεται ο δούλος (ή η δούλη) τού Θεού… εις το όνομα τού Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν”.

 

Πόσες και πόσες φορές δεν έτυχε να ακούσετε το όνομα ενός νηπίου σε βάφτιση!

 

 

Το ιερό μυστήριο της συμμετοχής του νηπίου στα αγιαστικά δώρα της Εκκλησίας, διαμέσου της βαφτίσεως, αποτελεί μια από τις πιο συγκινησιακές στιγμές για τους γονείς και τους συγγενείς του βρέφους!

FOT_0039 FOT_0057

 

 

Οι ξεχωριστές στιγμές της βάφτισης, αποτελούν υποχρέωση μας να αποτυπωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρουσιάζοντας τις πιο σημαντικές σας αναμνήσεις ανεξίτηλες, συνδυάζοντας την υψηλή ποιότητα τόσο της φωτογράφησης της βάφτισης όσο και της βιντεοληψίας!

 

 

Δείτε στην Gallery Baptism, δείγματα από φωτογραφήσεις βαφτίσεων !

*Επισημαίνουμε ωστόσο πως ΔΕΝ παρουσιάζουμε φωτογραφίες με πρόσωπα μικρών παιδιών ή συγγενών, εφόσον θεωρούμε πως τα ανήλικα παιδιά δεν πρέπει να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας, όντας σεβόμενοι την ιερότητα του  θρησκευτικού μυστηρίου καθώς και τα προσωπικά δεδομένα των νηπίων, των γονέων και των λοιπών παριστάμενων !